Jireenya dubartoota Oromoo baadiyyaatti dhalatanii sirrattan beeka.

.

. .

Dhuma irratti,silabasiin barnoota Afaan Oromoo qophaa’e hanqina qabaachuun isaati.

2020.

Search. pdf), Text File (. BISHAANTU.

Apr 25, 2019 · Dubartiin waggoota 27f of wallaaltee turte of barte.

class=" fc-falcon">Qaanqee Kitaaba Asoosamaa. Nov 30, 2022 · By Gadisaa Tasisa on 30th November 2022 7:36 pm |. Hanqina Qorannichaa.

ffaa. Asoosama.

Nov 30, 2022 · By Gadisaa Tasisa on 30th November 2022 7:36 pm |.

.

kitaaba ifa guyyaa arga jedhame hin yaadamnee— hanga, gaaf tokko, Birroleen argatutti. ffaa.

. Kutaa 9 Afaan Oromoo.

kitaaba ifa guyyaa arga jedhame hin yaadamnee— hanga, gaaf tokko, Birrooleen argatutti.
Kennaa qabnuun eenyummaa keenya mul’isuun dirqama lammummaa ti kan jettu angaatuun aartii Oromoo guddisuun itti gaafatama nama quuqama qabu maraa ti jetti.

Vivek Ramachandran.

Finfinnee, Mudde 22/2022 – Hedduun keessan kitaaba ‘Ganda Beeyladootaa’ jedhu asoosama beekamaa Joorji Orweel ‘Animal Farm’ jedhamurraa Amantii Bonjaatiin Afaan Oromootti hiikame akkamiin argachuu akka dandeessan nu gaafataa jirtu. February 18, 2020 ·. Nov 30, 2022 · Asoosama Gabaabaa: Dhufa Birroolee.

ffaa. Nov 30, 2022 · By Gadisaa Tasisa on 30th November 2022 7:36 pm |. Barreessaan Dhaba Wayessa. kitaaba ifa guyyaa arga jedhame hin yaadamnee— hanga, gaaf tokko, Birrooleen argatutti. Kitaaba baayinaan barreessuurra, kitaaba tokko gara afaan garagaraattii jijjiirruu akka filatu ibseera.

class=" fc-falcon">Qaanqee Kitaaba Asoosamaa.

Post Views: 1,641. Using 60° PWM technique.

kitaaba ifa guyyaa arga jedhame hin yaadamnee— hanga, gaaf tokko, Birroleen argatutti.

Faayidaa uummata Oromoo irratti nama duubatti hin deebinedha.

.

fc-smoke">May 15, 2023 · December 22, 2022.

''Waa'ee faayidaa Oromoo irratti ni aara, dheekkama, isaanis ajjeesuus hidhuus.