”.

Hivyo basi biblia ni makusanyo ya vitabu vitakatifu vilivyohifadhi sauti ya Mungu.

ABADONI, Ufu 9:11 mfalme Abadoni. ”.

Dec 5, 2010 · 05/12/2010 by Strictly Gospel.

Kwa wazi, huenda tukahitaji kuchukua hatua fulani ya kwanza ikiwa kwa kweli tutamsaidia na kumfariji mtu anayehuzunika.

Kuna kipindi fulani Paulo mtume alikuwa. May 18, 2023 · Kuna nukuu nyingine nyingi katika biblia zinazodhihirisha kuwa Kristo baada ya ufufuko wake alipaa mbinguni na ameketi mkono wa kuume wa Mungu akituombea. na hatua kwa hatua nikapata faraja ya kweli na amani ya akili.

Nitakusaidia kwelikweli.

. Ga. .

. .

.

.

Kwa wazi, huenda tukahitaji kuchukua hatua fulani ya kwanza ikiwa kwa kweli tutamsaidia na kumfariji mtu anayehuzunika. Jun 18, 2016 · Watangazaji wamejipanga vizuri na katika mazungumzo yao wanatoa maneno ya faraja kutoka kwenye Biblia.

. 1Ko 15:58 jasho si bure kuhusiana.

5: Mchungaji au askofu wa kike.
Sep 8, 2010 · na ukishagundua shirikiana na huyo mwenzako namna ya kutatua ndio utajua kama na yeye yuko tayari na huo mpango wako au la na sio kumvamia alipo na kulazimisha mambo.
.

TUKIWA watu wa Yehova, hatuna shaka kwamba Neno la Mungu, yaani, ujumbe wake kwa wanadamu, ‘uko hai nao una nguvu.

.

Mzazi aaminiye ahadi ya Biblia juu ya ufufuo aweza kutumia fursa hii kueleza kwamba Yehova Mungu anamkumbuka yule aliyekufa na aweza kumrudisha kwenye uhai katika Paradiso ya kidunia ya wakati ujao. Kifo kinafanana vipi? Nikama usingizi. Usitazame huku na huku, kwa maana mimi ni Mungu wako.

. 1 Kutoka kwa Paulo, aliyeitwa kwa mapenzi ya Mungu kuwa mtume wa Yesu Kristo, na Sosthene ndugu yetu. Unapohitaji faraja na kutiwa moyo, Biblia ni chanzo cha ajabu. . Mistari ya Bibilia ya kutia moyo hapa chini inajumuisha maneno katika mabano ambayo hutoa maana ya ziada, iliyohesabiwa haki na lugha ya asili, ambayo itakuza faraja unayopokea kutoka kwa neno la Mungu. .

( Ebr.

May 18, 2023 · Kuna nukuu nyingine nyingi katika biblia zinazodhihirisha kuwa Kristo baada ya ufufuko wake alipaa mbinguni na ameketi mkono wa kuume wa Mungu akituombea. .

Maneno hayo mawili hutoa maana ya kutia moyo, nguvu, au tumaini.

.

.

si kwa kuondoa uchafu kwenye mwili, bali kama ahadi ya dhamiri safi kwa Mungu, kwa njia ya ufufuo wa Yesu Kristo, ambaye ameingia mbinguni na amekaa mkono wa kuume wa.

Kuwa na subira ni kitu kizuri,.